KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Fizik Öğretmenliği Sorularının Özel Alan Yeterlikleri Açısından İncelenmesi

Nevzat YİĞİT, Nedim ALEV
3.522 1.677

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Fizik alan bilgisi testinde sorulan soruların fizik öğretmenleri için özel alan yeterlikleri açısından incelenmesidir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nda sorulan 50 soru ile 31 özel alan yeterliği ve bu yeterliklerin 195 performans göstergesinin bazılarının test edilmesi beklenmektedir. Doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, KPSS fizik alan bilgisi testinde sorulan sorular iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak özel alan yeterlikleri ve ilgili göstergeler dikkate alınarak kodlanmış ve bağımsız kodlamalar karşılaştırılarak kodlayıcılar arası uyum hesaplanmıştır. Uyuşmanın olmadığı durumlar iki araştırmacı tarafından birlikte irdelenerek tam uyum sağlanmıştır. Uyuşum yüzdesinin 0,84 olarak bulunduğu puanlayıcıların ortak kararlarına göre Fizik alan bilgisi yeterliklerinin %58’i ve Fizik eğitimi yeterliliklerinin ise %50’si üzerinde bir ölçme yapılmıştır. Bazen bir özel alan yeterliliği ve buna bağlı olarak bir performans göstergesi birden fazla soru ile ölçülmesine rağmen bazı yeterlik alanlarına yönelik hiçbir soru sorulmamıştır. Bundan dolayı; bulgular KPSS sorularının Fizik öğretmenliği özel alan yeterliklerinin yeterince dikkate alınmadan sorulduğunu düşündürtmektedir. KPSS alan sınavının kapsam geçerliğinin öğretmen alan yeterlikleri dikkate alınarak sağlanması ve hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarının bu yeterlikleri dikkate alarak ders ve içeriklerini yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir.

Anahtar sözcükler: Fizik Bilgisi, Fizik Eğitimi, Fizik Öğretmen Yeterlikleri, Öğretmenlik Seçme Sınavı

Full Text:

PDF

References


Bailey, B. & Robson, J. (2002). Changing teachers: a critical review of recent policies affecting the professional training and qualifications of teachers in schools, colleges and universities in England, Journal of Vocational Education & Training, 54:3, 325-342.

Bülbül, M. Ş. ve Slogar, S. M. (2012). Öğretmen özel alan yeterlilikleri ne kadar özel: pedagojik alan bilgisinin yapısının yeniden gözden geçirilmesi, 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde.

Erol, C., Eryılmaz, A., Arslan A. G. ve Güneş, B. (2012).Üniversitelerde fizik öğretmeni özel alan yeterliklerinin karşılanması, 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.